Hoàn thành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 07 điểm bầu cử xã Dương Quang

0
207
Các ứng cử viên điểm bầu cử thứ 7: thôn Bản Pẻn

Ban Chỉ đạo bầu cử xã Dương Quang đã chỉ đạo Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử xã trong ban hành văn bản tổ chức Hội nghị để người ứng cử đại biểu HĐND xã được tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật.

Các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống Covid – 19.

Buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại điểm bầu cử số 6: thôn Phặc Tràng

Đến ngày 20/5/2020, 07 điểm bầu cử trên địa bàn xã đã hoàn thành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo kế hoạch đề ra. Tổng số 35 ứng cử viên tại 07 điểm bầu cử đều là những ứng cử viên đủ điều kiện để ứng cử, bầu chọn 21 đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dương Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here