Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dânxãvới thanh niên xã Dương Quangnăm 2023

0
101

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Dương Quang ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/5/2023 tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Dương Quang năm 2023 với nội dung như sau:

  1. Chủ đề năm 2023: Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2.1. Trao đổi các thông tin về các ý kiến, kiến nghị về lao động, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội.

2.2. Trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, việc làm.

2.3. Trao đổi tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của thanh niên nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời góp ý đối với những bất cập trong thực hiện chương trình hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian qua và hiến kế với lãnh đạo xã về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

  1. Hình thức đối thoại

Tổ chức đối thoại trực tiếp với thanh niên trên địa bàn xã Dương Quang.

  1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 6 năm 2023. Sau khi công bố công khai trên Trang thôn tin điện tử xã Dương Quang ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Luật Thanh niên năm 2020 (thời gian cụ thể có thông báo và giấy mời sau).
  2. Địa điểm: Hội trường UBND xã.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

  1. Chủ trì: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Quang.
  2. Đại biểu mời:

– Đại diện Lãnh đạo: Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã.

– Đại diện các bộ phận chuyên môn: Văn hóa – Xã hội, Tài chính – Kế toán, Địa chính – Nông lâm nghiệp.

– Thành phần thanh niên tham dự Chương trình đối thoại: Số lượng khoảng 20 người, trong đó gồm các thành phần là cán bộ, công chức xã có liên quan, đại diện lực lượng thanh niên công chức, viên chức; thanh niên lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên; thanh niên là chủ mô hình kinh tế; thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo; gương thanh niên tiêu biểu… trên địa bàn.

Chi tiết tại: KH pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here