Sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính

0
20

UBND xã Dương Quang đã ban hành văn bản số 145/UBND-VHTT ngày 20/6/2024 về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VneID từ ngày 15/6/2024, bao gồm một số nội dung sau:

-Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VneID kể từ ngày 15/6/2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an(Tổng đài 1900.0368) hoặc Trung tâm CNTT&TT (số điện thoại 02093.810.777) để được hỗ trợ.

-Bỏchức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

-Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here