Văn bản – Tài liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Danh mục
Kế hoạch hoạt động về chuyển đổi số xã Dương Quang năm 2023Ủy ban nhân dân xã DươnG Quang ban hành kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 09/8/2023 …21/08/23
Kế hoạch chuyển đổi số xã Dương Quang năm 2023UBND xã Dương Quang ban hành kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 13/6/2023 về chuyển đổi …21/08/23
Không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục hành chínhThực hiện Công văn số 2379/UBND-CATP, ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố …06/03/23
Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hộiQUYET-DINH-BAN-HANH28/06/21
Nội dung tuyên truyền về quản lý chất lượng VTNN, ATTP tháng 6 năm 2021nội dung tuyên truyền về quản lý chất lượng VTNN, ATTP tháng 6 năm 2021 …07/06/21
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Báo cáo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021BC MỚI CỦA TRẠM T12 báo cáo năm BC KTXH nam 202014/01/21