Văn bản – Tài liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Danh mục
Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Dương Quang năm 2024UBND xã Dương Quang ban hành kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 15/4/2024 về tổ chức …16/04/24
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 202405 KH phát triển Kinh tế-Xã hội năm 202411/03/24
Kế hoạch Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiệncơ chế một cửa, mộtcửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/02/2024của Uỷ ban nhân dân thànhphố Bắc Kạn …28/02/24
Kế hoạch tuyên truyền, rà soát, đánh giá cải cách hành chính năm 2024Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2023 của UBND xã Dương Quang về rà soát, đánh …29/01/24
Các văn bản xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn ISO 9001-2005 tại Ủy ban nhân dân xã Dương QuangỦy ban nhân dân xã Dương Quang đã ban hành các văn bản xây dựng, …22/01/24
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Dương Quang năm 2024KH 126 hoat-dong-KS-TTHC-MC-MCLT-2024 (1)02/01/24
Kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024 của xã Dương QuangKH 125 tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KN, TC… năm 2024 (1)02/01/24
Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã Dương Quang với Nhân dân năm 2023120 KH tiếp xúc đối thoại 202316/11/23
Kế hoạch thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Dương Quang”92 KH 100 ngày đêm DVTT16/11/23
Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính14-KH-truyền-thông-TTHC-năm-2023 (dấu) (1)16/11/23
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 202305 KH-tuyên-truyền-CCHC-202316/11/23
Kế hoạch hoạt động về chuyển đổi số xã Dương Quang năm 2023Ủy ban nhân dân xã DươnG Quang ban hành kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 09/8/2023 …21/08/23
Kế hoạch chuyển đổi số xã Dương Quang năm 2023UBND xã Dương Quang ban hành kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 13/6/2023 về chuyển đổi …21/08/23
Không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục hành chínhThực hiện Công văn số 2379/UBND-CATP, ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố …06/03/23
Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hộiQUYET-DINH-BAN-HANH28/06/21
Nội dung tuyên truyền về quản lý chất lượng VTNN, ATTP tháng 6 năm 2021nội dung tuyên truyền về quản lý chất lượng VTNN, ATTP tháng 6 năm 2021 …07/06/21
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Báo cáo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021BC MỚI CỦA TRẠM T12 báo cáo năm BC KTXH nam 202014/01/21