Kế hoạch tuyên truyền, rà soát, đánh giá cải cách hành chính năm 2024

0
62

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2023 của UBND xã Dương Quang về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024: KH 14 rà soát TTHC – KH46 (1)

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND xã Dương Quang thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Dương Quang:KH 16 triển khai TTHC trên MT điện tử và CĐS năm 2024 (1)

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND xã Dương Quang tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024: KH 17 tuyên truyền CCHC 2024 (3)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here