Các văn bản xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn ISO 9001-2005 tại Ủy ban nhân dân xã Dương Quang

0
51

Ủy ban nhân dân xã Dương Quang đã ban hành các văn bản xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn ISO 9001-2005, cụ thể như sau:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here