Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Dương Quang năm 2024

0
19

UBND xã Dương Quang ban hành kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 15/4/2024 về tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Dương Quang năm 2024.

Chủ đề đối thoại năm 2024: “Thanh niên xã Dương Quang với khát vọng phát triển”.

Buổi đối thoại sẽ thông tin đến thanh niên về:

– Các đề án định hướng hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; các chính sách về học tập, phát triển bản thân, chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên.

– Khái quát tình hình lao động, việc làm và các cơ hội việc làm đối với thanh niên thành phố Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay; cơ chế, chính sách định hướng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay; việc cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 – 2030; các mô hình trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số…

Đối thoại với thanh niên:

– Thanh niên trao đổi ý kiến về cơ hội học tập, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

– Giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên liên quan đến chủ đề đối thoại

Hình thức đối thoại: Tổ chức đối thoại trực tiếp với thanh niên trên địa bàn xã.

Thời gian: Trong tháng 5 năm 2024. Sau khi công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Dương Quang ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Luật Thanh niên năm 2020 (thời gian cụ thể có thông báo và giấy mời sau).

Địa điểm: Hội trường Nhà văn hoá xã.

Chi tiết tại: KH đối thoại

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here