Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

0
224

Ngày 26/4/2024, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam (MTTQVN) xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đến dự đại hội, về phía Thành phố có đồng chí Lý Thị Luân – Thành uỷ viên, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Bắc Kạn. Về phía xã, có đồng chí Lâm Văn Tiềm – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Vi Thị Ngọc Diệp – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã, các đồng chí Thường trực UBND xã, các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị-xã hội, đại diện trạm y tế, các trường học, các hợp tác xã đóng trên địa bàn cùng 35/35 đại biểu là uỷ viên Uỷ ban MTTQVN xã khoá IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của Chính quyền và vai trò tập hợp của MTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã nỗ lực thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác và đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: kinh tế tiếp tục phát triển, kinh tế sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá; công tác quy hoạch và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đem lại bộ mặt và diện mạo mới; văn hoá – xã hội được quan tâm đầu tư phát triển; tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên ở mức khá; thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.

MTTQ và các tổ chức thành viên từ xã đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Quy ước, hướng ước nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới. Hàng năm các Ban công tác Mặt trận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, trên 85% thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá.

MTTQVN và các tổ chức thành viên cùng với cấp ủy Đảng, Chính quyền luôn quan tâm chăm lo đến cuộc sống của nhân dân; nhất là gia đình chính sách, diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiệm kỳ qua quỹ “Vì người nghèo” của xã đã kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được 200 suất quà, hỗ trợ xây dựng được 13 nhà đại đoàn kết, nhân dân hỗ trợ giúp đỡ xây dựng 200 ngày công với tổng trị giá công trình là 7.150.000đ.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam  xã Dương Quang khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Đặng Phú Lợi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Đặng Quốc Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 14 vị đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here