UBMTTQ VN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

0
497
 Ông: Lưu Xuân Duy

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang

Ngày tháng năm sinh: 25/4/1971

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

Bà: Bàn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dương Quang

Ngày tháng năm sinh: 20/6/1983

Dân tộc: Dao

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

Ông: Hà Cát Tuyển

Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Dương Quang

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1982

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

Ông: Hà Sỹ Viết

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Dương Quang

Ngày tháng năm sinh: 13/6/1984

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here