Kế hoạch Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiệncơ chế một cửa, mộtcửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024

0
63

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/02/2024của Uỷ ban nhân dân thànhphố Bắc Kạn truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 29/12/2023của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Dương Quang về hoạt động kiêm soát TTHC năm 2024. Ủy ban nhân dân(UBND) xã Dương Quang ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2024.

Chi tiết tại: KH số 40

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here