Đưa chuyển đổi số vào nông nghiệp tại các hợp tác xã trên địa bàn xã Dương Quang

0
15

Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nông nghiệp là 1 trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển nông thôn là yêu cầu tất yếu khách quan và là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cả hệ thống, của ngành, doanh nghiệp, khoa học công nghệ và đặc biệt là người nông dân; là phương thức để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp thông minh, nông thôn hiện đại, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong chuỗi sản xuất, chế biến, thị trường và nền kinh tế.

Cùng với xu thế phát triển, các hợp tác xã trên địa bàn xã Dương Quang đã kịp thời cập nhật, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, quảng bá sản phẩm.

Hợp tác xã Cây Đa tại thôn Bản Giềng và hợp tác xã Dương Quang tại thôn Nà Ỏi là 02 hợp tác xã đi đầu, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh, coi đây là hướng đi cần thiết nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Các hợp tác xã đã xây dựng mô hình canh tác theo hướng áp dụng công nghệ cao như nhà lưới, áp dụng công nghệ phủ bạt trên bề mặt luống, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động…, nhờ đó nhiệt độ, độ ẩm trong nhà lưới được kiểm soát góp phần giảm nhân công, tăng năng suất lao động, hạn chế sâu bệnh. Ngoài ra, HTX không dùng phân bón hóa học, chỉ sử dụng phân hữu cơ để nâng cao chất lượng rau, quả, củ. Khi đã có sản phẩm, HTX cũng rất chú trọng ứng dụng công nghệ để xây dựng nhãn hiệu và tiếp thị sản phẩm. Các mặt hàng nông sản được chào bán trên “chợ online” qua mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử Voso.vn, Postmart.vn,…   góp phần tiếp cận nhanh, rộng thị trường trong và ngoài tỉnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here