Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

0
20

UBND xã Dương Quang ban hành kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 11/3/2024 về chuyển đổi số xã Dương Quang năm 2024.

Kế hoạch hướng tới các mục tiêu trọng tâm sau:

– Tăng cường phối hợp xây dựng và sử dụng dữ liệu số; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cải cách hành chính; chuyển đổi nhận thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và từng bước hình thành công dân số, xã hội số của xã gắn với công tác đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số.

– Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp; phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; hoạt động cải cách hành chính; hạ tầng dùng chung, an toàn thông tin và Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg này 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030) trên địa bàn.

Chi tiết tại: KH chuyển đổi số 2024 pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here