Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023

0
182

Ngày 17/01/2023, Ủy ban nhân dân xã Dương Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 tại Hội trường UBND xã.

Đồng chí Lưu Xuân Duy thông qua các báo cáo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Kim Quỳnh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bắc Kạn; Chủ trì Hội nghị do đồng chí Lường Tuấn Nhã – Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lưu Xuân Duy – CHủ tịch UB MTTQVN xã, Chủ tịch công đoàn xã.

Hội nghị thông qua các nội dung:

 • Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, việc thực hiện quy chế dân chủ.
 • Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 • Dự thảo phương hướng, chỉ tiêu năm 2023.
 • Thông quy quy chế hoạt động.
 • Thông quy quy chế Chi tiêu nội bộ.
 • Quy chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn.
 • Báo cáo tổng kết công tác công đoàn và phong trào thi đia năm 2022, dự kiến nội dung phong trào thi đua năm 2023.
 • Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân trong năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, hoạt động trong năm 2023.
 • Thông qua báo cáo tài chính công khai.

  Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi thông qua các báo cáo, Hội nghị đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cho các báo cáo cũng những hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động công đoàn trong năm 2023.

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ban thanh tra nhân dân, công bố quyết định khen thưởng chính quyền, công đoàn năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2023./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here