Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

0
134

Ngày 15/5/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3426/VPCP-KGVX năm 2023 V/v triển khai Tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2023.  Tải về

Theo đó, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26 tháng 6), Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triểm khai Tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2023.

Cụ thể:

– Thời gian diễn ra: Từ ngày 01/6/2023 đến 30/6/2023;

– Chủ đề: “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp – Vì một cộng đồng sạch ma túy”.

Căn cứ Mục I Công văn 3426/VPCP-KGVX năm 2023, mục đích, yêu cầu đối với Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023 được xác định như sau:

– Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy; hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn quốc; tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

– Việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tiến hành đồng bộ, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here