Hội đồng nghĩa vụ xã Dương Quang tổ chức thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

0
111

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐNVQS ngày 03/01/2024 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Dương Quang về việc tổ chức thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Ngày 10/01/2024, Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Dương Quang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại các thôn trên địa bàn xã Dương Quang.

Hội đồng NVQS thâm nhập tại thôn Bản Bung

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã thành lập 02 đoàn tổ chức thâm nhập tổng số 08 công dân tại các thôn Bản Bung, Quan Nưa,Nà Dì, Nà Ỏi, Phặc Tràng.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã tổ chức thâm nhập theo phương châm: 3 gặp (Gặp cơ sở, gia đình, công dân nhập ngũ), 4 biết (biết lý lịch gia đình, sức khoẻ, văn hoá; nguyện vọng; thái độ chính trị đạo đức của công dân sẵn sàng nhập ngũ). Nắm chắc tình hình kinh tế của gia đình, phẩm chất chính trị đạo đức, tình trạng sức khoẻ, văn hóa của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự 2024.Nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng, Hội đồng NVQS đã gặp gỡ từng gia đình và thanh niên để nắm rõ về hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, trình độ học vấn, tư tưởng chính trị, cách mạng của từng thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự để mọi người dân hiểu và chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự. Nhân dịp này, đoàn cũng đã tổ chức tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đến gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân khi nhập ngũ; Động viên, khích lệ thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Theo đó, gia đình và bản thân các thanh niên cũng nhận thấy sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công dân khi tham gia thực hiện NVQS; hiểu rõ và xác định trách nhiệm, sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh; các gia đình cũng mong Đảng ủy, UBND xã quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ cho các thanh niên hoàn thành nhiệm vụ.

Thi hành nghĩa vụ Quân sự vừa là trách nhiệm thiêng liêng, vừa là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Do đó, các bạn trẻ hãy sẵn sàng lên đường nhập ngũ cho dù vì bất cứ hoàn cảnh nào cũng hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc để nối tiếp truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, khoác trên mình quân phục màu xanh áo lính, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here