KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP TỔNG KẾT) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ DƯƠNG QUANG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

0
298
Trao quà lưu niệm kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân xã Dương Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân xã Dương Quang tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp tổng kết) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Dương Quang.

Tham dự kỳ họp có đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Dương Quang và 24 đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dương Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016, 2021.

Phát biểu của Đại biểu HĐND Thành phố tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các báo cáo:

+ UBND xã báo cáo:

– Báo cáo Tổng kết công tác của UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021;

–  Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

+ Thường trực HĐND xã:

– Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Thường trực HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021;

– Báo cáo kết quả giám sát về thực hiện chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Dương Quang năm 2018-2019;

+ Ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã:

–  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND xã;

+ Ban Pháp chế HĐND xã:

–  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Pháp chế hội HĐND xã.

Các đại biểu nhất trí cao với các Báo cáo tại Hội nghị

Sau khi thông qua các báo cáo, Hội nghị xem xét thông qua một số dự thảo Nghị quyết:

* Đại diện UBND trình bày 01 tờ trình về:  

– Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020.

* Đại diện các Ban trình bày báo cáo thẩm tra

* Thảo luận và thông qua Nghị quyết.

+ Đại diện Thường trực HĐND xã trình bày các tờ trình:  

Tờ trình về ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả giám sát về thực hiện chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Dương Quang năm 2018-2019

+ Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

+ Nghị quyết chung kỳ họp thứ 12

Các đại biểu nhất trí cao với báo cáo và dự thảo nghị quyết đã đưa ra tại Hội nghị. Kết thúc Hội nghị, Hội đồng nhân dân xã tiến hành trao quà lưu niệm cho các đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here