Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

0
231
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ngày 17 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường UBND xã Dương Quang, Ủy ban MTTQVN xã Dương Quang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đến dự với Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, Ban thường trực UBMTTQVN xã và 14 đại biểu đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của UBMTTQVN xã Dương Quang khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2024.

Hội nghị đã nhất trí những nội dung sau:

  • Hội nghị thống nhất, nhất trí đưa ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu 02 người và lập danh sách 35 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  • Hội nghị biểu quyết giơ tay nhất trí danh sách 35 ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã với tỷ lệ 16/16 đại biểu, đạt 100%./.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here