Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

0
274

Ngày 21/7/2021, Hội đồng nhân dân xã Dương Quang tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, kỳ họp chỉ được tổ chức với sự tham gia của 20 đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XX và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Các đại biểu tuân thủ nghiêm túc 5K của Bộ y tế

Kỳ họp thứ hai thông qua các nội dung sau:

  1. Báo cáo của UBND xã về kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Về tình hình thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
  2. Thông qua 03 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND xã Dương Quang./.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here