Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Dương Quang

0
280

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Bắc Kạn năm 2021, Ngày 07/9/2021, Đoàn kiểm tra của thành phố đã đến làm việc tại Trụ sở UBND xã để kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Dương Quang.

Nội dung kiểm tra bao gồm:

– Kiểm tra việc triển khai và tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM đã đăng ký thực hiện nâng cao trong năm 2021 theo lộ trình Kế hoạch của xã xây dựng đã được phê duyệt, đánh giá mức độ và khả năng hoàn thành kế hoạch đến cuối năm 2021.

– Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới và hồ sơ minh chứng đạt chuẩn thôn nông thôn mới tại các thôn đăng ký đạt chuẩn năm 2021.

– Kiểm tra tiến độ hoàn thiện bổ sung các tiêu chí NTM (đặc biệt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm) phục vụ đoàn thẩm định của Trung ương.

– Kiểm tra các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đánh giá hiệu quả, quá trình sinh trưởng phát triển và khả năng nhân rộng của mô hình.

Các đơn vị phải nêu rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện.

Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát thực tế tại 02 thôn: Nà Cưởm, Bản Bung để đánh giá ban đầu việc xây dựng thôn Nông thôn mới./.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here