Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

0
154

Ngày 8/6/2023, Hội đồng nhân dân xã Dương Quang tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến tham dự kỳ họp có ông Lê Đăng Trưởng – Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn; Ông Vũ Quang Huy – Ủy viên BTV Thành ủy, Đại biểu HĐND thành phố khóa VII, đơn vị xã Dương Quang; Ông Lâm Văn Tiền – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Bà Trịnh Thị Nhung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Ông Lường Tuấn Nhã – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, và 19 vị đại biểu HĐND xã khóa XX, cùng toàn thể cán bộ, công chức xã, hiệu trưởng 02 Trường học và các ông, bà Trưởng thôn trên địa bàn.

ông Lâm Vân Tiềm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp

Trong 05 tháng đầu năm 2023, một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội ước thực hiện đạt tiến độ, cụ thể: Diện tích thực hiện gieo cấy 61,3/58 ha  = 105,6% KH giao; Tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn được chăn nuôi, chăm sóc ổn định, đàn trâu 94/75 con bằng 125,33% KH; Đàn lợn hiện có 627/815 con bằng 77% (trong đó nái 32 con) và đàn gia cầm 22.400 /33.311 con bằng 66,34% KH; Duy trì diện tích nuôi trồng thuỷ sản 3,71 /4 ha bằng 93%KH giao; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 04 /KH-UBND ngày 11 /01 /2023 của UBND xã thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Dương Quang giai đoạn 2021-2025, Phấn đấu 02 thôn đạt thôn nông thôn mới năm 2023, gồm thôn Bản Bung và thôn Phặc Tràng; Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, hộ nghèo 35 hộ /101khẩu = 3,74%;  hộ cận nghèo 19 hộ /70 khẩu = 2.22%. Đảm bảo tốt nhiệm vụ QS, QPĐP, ANCT, TTATXH, ANNT được giữ vững. Hoạt động của HĐND xã đã nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã thực hiện nhiệm vụ công tác theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo theo các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật liên quan. Công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, các nghị quyết thông qua đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Hoạt động giám sát của HĐND xã thực hiện theo kế hoạch, giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã và việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn xã; giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND xã; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; giám sát xây dựng cơ bản ở đại phương; Giám sát chuyên đề. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định. Các đại biểu HĐND xã đã phát huy trách nhiệm nhất là trong công tác giám sát, tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham dự các kỳ họp, các kỳ tiếp xúc cử tri, thảo luận chất vấn, thực hiện tiếp công dân hàng tháng; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe thông qua các báo cáo: Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023; Báo cáo về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ hợp thứ 6 HĐND xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND xã; Nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND xã; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ  các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề mà nhân dân quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, làm rõ những những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.

Sau buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Kế quả giám sát chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Dương Quang năm 2022; chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024 và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here