ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỂM THÔN BẢN PẺN, XÃ DƯƠNG QUANG

0
200
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Bản Pẻn

Ngày 09/8/2022, Chi bộ thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dương Quang chọn tổ chức đại hội điểm.

Bí thư Cho bộ thôn Bản Pẻn nhiệm kỳ 2020 - 2022 chủ trì Đại hội
Đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Chủ trì Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ thôn Đồng Tiến đã tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi, tích tụ được 5 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả để trồng các loại cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Các nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ ngày càng được mở rộng, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, trong thôn không còn hộ nghèo, số hộ khá và giàu ngày càng tăng lên.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã, của Ban chấp hành Đảng bộ xã Dương Quang, Chi bộ thôn Bản pẻn đã tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực chung tay thực hiện. Năm 2020, thôn Bản Pẻn được Chủ tịch UBND TP Bắc Kạn công nhận “Thôn nông thôn mới nâng cao”.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, 100% các hộ dân trong thôn đã đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, hằng năm số hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt tỷ lệ cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao. Công tác vệ sinh môi trường được giữ vững, năm 2021, thôn xây dựng con đường hoa bảo đảm môi trường sáng, xanh, sạch đẹp.

Đại biểu Đại hội chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025

Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã làm tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy xã đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện hiệu quả, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy được duy trì thường xuyên, tất cả các đảng viên trong chi bộ đều được giao nhiệm vụ, từ phụ trách các đoàn thể đến phụ trách các nhóm hộ.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ thôn Đồng Tiến đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đó là: các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội; 100% hộ dân được dùng nước sạch; 100% trẻ em đến tuổi đi học được đến trường, không có trẻ em bỏ học; trên 80% gia đình, dòng họ đạt gia đình học tập, dòng họ học tập; 100% thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng nhập ngũ…

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thảo luận tại đại hội, các đại biểu đã chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ thôn Bản Pẻn, nhiệm kỳ 2022-2025.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here