Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2025

0
198

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nhân dân xã Dương Quang đã tổ chức kỳ họp thứ 5 tại Nhà văn hóa xã Dương Quang.

Tham dự kỳ họp có ông Lê Đăng Trưởng – Thành ủy viên. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa 7; bà Nguyễn Thị Huế – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, đại biểu Quốc Hội khóa 15, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa 7; Ông Vũ Quang Huy – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Đại biểu HĐND thành phố khóa 7.

Chủ trì Hội nghị do ông Lâm Văn Tiềm – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Dương Quang khóa XX, Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa 7; bà Vi Thị Ngọc Diệp – Phó Chủ tịch HĐND xã Dương Quang khóa XX.

Quang cảnh kỳ họp

Cùng sự tham dự của các đại biểu HĐND xã, các Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, cán bộ, công chức xã Dương Quang.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo sau:

 • Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND xã Dương Quang.
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
 • Báo cáo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
 • Báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân từ kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX đến nay
 • Báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân từ kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX đến nay
 • Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2023
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
 • Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp 5. HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 • Báo cáo kết quả hoạt động chủ yếu của HĐND xã năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
 • Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND xã Dương Quang năm 2022
 • Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 • Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách địa phương năm 2022; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2023
 • Báo cáo thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2023
 • báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh xã Dương Quang năm 2023
 • Báo cáo thẩm tra đối với báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; báo cáo về kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND xã năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 • Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023
 • Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
 • Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của ủy ban MTTQ Việt Nam xã
 • Báo cáo thẩm tra đối với báo cáo kết quả về công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
 • Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Sau khi nghe báo cáo, Hội nghị tiến hành thảo luận và giải trình những ý kiến, vướng mắc của đại biểu tham dự.

Kỳ họp thông qua các tờ trình:

 • Tờ trình ban hành Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân xã Dương Quang năm 2023
 • Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã DươnG Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 • Tờ trình ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã về công tác vệ sinh môi trường và thu gom rác thải trên địa bàn xã Dương Quang
 • Tờ trình dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023
 • Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách xã Dương Quang năm 2023.HĐND xã thông qua các tờ trình đề nghị

Kỳ họp đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí 100% của các Đại biểu HĐND xã tham dự đối với các nội dung sau:

– Hội đồng nhân dân xã nhất trí về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023
– Hội đồng nhân dân xã nhất trí với dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách xã năm 2023
– Hội đồng nhân dân xã nhất trí về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2030./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here