Thông báo kết quả Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Dương Quang với thanh niên năm 2023

0
112

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND xã Dương Quang về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công thanh niên và thanh niên thanh niên xã Dương Quang với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại hội nghị đối thoại có 07 ý kiến, kiến nghị thuộc các lĩnh vực: lao động, việc làm, vay vốn và du lịch sinh thái.

Qua xem xét, thảo luận, Chủ tịch UBND xã Dương Quang đã trả lời các câu hỏi mà các đoàn viên tham gia hội nghị đưa ra. Câu trả lời đều đáp ứng được yêu cầu của các đoàn viên, đồng thời, Chủ tịch UBND xã cũng đã có nhiều gợi ý, trao đổi đến các thanh niên tham gia Hội nghị trên tinh thần cởi mở, định hướng và giải đáp các thắc mắc theo thẩm quyền.

Chi tiết tại: thông báo kết luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here